Trong nước 19/07/2019 06:30

Sau hơn một tháng áp dụng công nghệ Nhật Bản vào xử lý nước 1000 m2 nước hồ Tây, nước đã trong nhìn thấy đáy bớt mùi tanh hôi.

Đình Hiếu 

Avatar