Thế giới19/07/202008:50

Mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp đã vượt ngưỡng cho phép tối đa, do vậy ban quản lý công trình này đã phải cho mở ba cửa xả lũ.

Tuấn Trần (Nguồn: Hubeinews)

Avatar