Thế giới18/09/201705:44

Khối rác khổng lồ chủ yếu là túi nhựa vừa được phát hiện tại phía Nam Thái Bình Dương, có diện tích lên tới 2 triệu km², tương đương diện tích lãnh thổ Mexico.Theo VTC14

Avatar
Avatar
thật hay mơ đây