Quốc tế 19/05/2019 05:40

Đoạn video cho thấy một núi rác thải bẩn thủi và bốc mùi bao phủ khắp khoang tàu và tràn lên cả băng ghế dành cho hành khách.

Yến Nhi
Avatar