Cộng đồng28/03/202102:46

Khi đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con đang say giấc, tên trộm từ từ mở cửa lẻn vào phòng lấy đi 2 chiếc điện thoại ngay bên cạnh gối.

Video: Facebook

Avatar