Cộng đồng27/06/202108:14

Sự việc xảy vào sáng ngày 25/6 ở Thái Bình và được camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại.

Nguồn: MXHGT

Avatar
Avatar
Cô gái lái ô tô rất kém. Rõ ràng cô gái đi xe đạp sang chéo đường, ô tô nhìn thấy từ xa nhưng không giảm tốc độ, khi ô tô đến gần vẫn thấy cô gái đi xe đạp ở phần đường ô tô, lúc này ô tô mới phanh gấp thì đà lao của ô tô vẫn đâm ngã cô gái đi xe đạp. Sau đó cô gái đi ô tô chỉ xuống xem cô gái đi xe đạp đã chết chưa, thấy chưa chết thì cô gái lái ô tô đứng chống nạnh phân trần phải trái với những người ở đó.