Góc nhìn thẳng 05/04/2019 10:53

Sau khi lột đồ, hành hung bạn cộng thêm khoảng thời gian bị dư luận phê phán, những nữ sinh trực tiếp có hành vi này có những suy nghĩ gì?

Góc nhìn thẳng (thực hiện)

Avatar