Mạng xã hội 06/01/2020 12:14

Nữ nhân viên đang kiểm tra thông tin khách hàng thì bất ngờ bị người đàn ông bế theo trẻ nhỏ vung tay tát vào mặt

Video: FB Phuctruong

Avatar