Quốc tế 09/08/2019 06:59

Bà Zulekha Hassan, một nghị sĩ Kenya đã bị đuổi khỏi phiên họp quốc hội vì đem theo con nhỏ đi làm.

Video: RT, NTV Today

Avatar