Thời sự11/02/202005:21

Chủ khách sạn trên đường Hà Bổng (Đà Nẵng) tự bỏ tiền túi mua dưa giúp người trồng đang gặp khó khăn về đầu ra để phát miễn phí.

Hồ Giáp

Avatar