Sao09/06/202103:55

Ngày 9/6, Tiến sĩ Vũ Khắc Chương - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải.

Lê Thảo

Avatar