Sao12/07/201710:58

Chí Trung ngậm ngùi nhận định: 'Lấy vợ như tù chung thân không giảm án suốt 39 năm. Nát một đời trai thì còn sợ gì nữa'.Nguồn video: HTV7

Avatar