Nhạc30/06/201807:32

'Cảm ơn cuộc đời, cám ơn những ai đã cùng khóc cùng cười vì tôi. Dù cho trên thế gian, chỉ còn một người muốn nghe tôi. Tôi sẽ cất tiếng hát bằng cả đam mê của cuộc đời...'

Châm Phạm

Avatar