Hotface26/10/201711:57

20 tuổi anh Phạm Văn Hát lấy vợ với của hồi môn là hơn 20 cân gạo ít ỏi. Chính sự thất bại đớn đau khi vỡ nợ lên đến gần 4 tỉ, anh đã sang Israel với mong muốn kiếm thêm thu nhập trả món nợ và được mở mang nhiều bài học cho mình.Sơn Hà - Xuân Quý - Đức Yên - Huy Phúc

Avatar