Nông dân Hà Nội trồng măng tây trong nhà lưới, thu 7 triệu một ngày

Với 1,2 ha trồng măng tây trong nhà lưới, trung bình mỗi ngày Hợp tác xã Hồng Thái thu hoạch 70kg, bán được khoảng 7 triệu đồng

Thực hiện: Đình Hiếu

Xem Thêm >>

Zone 4.0

Xem Thêm >>