Trong nước 08/05/2018 07:00

Với 1,2 ha trồng măng tây trong nhà lưới, trung bình mỗi ngày Hợp tác xã Hồng Thái thu hoạch 70kg, bán được khoảng 7 triệu đồng

Thực hiện: Đình Hiếu

Avatar