Hài29/11/201804:33

Ba người nông dân đang làm đồng lập tức bỏ chạy khi thấy flycam bay lơ lửng trên đầu...

Nguồn: Tik Tok

Avatar