Đời sống 01/01/2019 08:00

Một vườn bưởi cảnh chơi tết cứ 80 cây lại thu lãi vài tỷ đồng, nhưng kèm với đó là nỗi vất vả khi chăm sóc cây ít người tưởng tượng ra.

Thực hiện: Đình Hiếu

Avatar