Thời sự10/03/201907:30

Với diện tích khoảng 10ha, cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình có thể chăm sóc khoảng 100 cá thể gấu, trong đó nhiều cá thể từng bị lạm dụng nuôi nhốt, chích hút mật thời gian dài.

Linh Trang - Anh Phú

Avatar