Thế giới25/08/202107:04

Nếu cảm thấy các nội dung thi đấu tại thế vận hội Olympics Tokyo 2020 là quá khó, thì có thể môn thi đấu tại “Lazy Olympics” (tạm dịch: Thế vận hội Lười nhác) sẽ hợp với bạn.

Q.N (Theo Ruptly)

Avatar