Thế giới 25/07/2018 07:00

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, bộ ba “Tam giác Quỷ” này là nơi xảy ra vô số những vụ mất tích vô cùng kỳ bí.

KO (Theo B.A, Video: Discovery, Alltime Conspiracies, wasarkiam, Gob Esi)

Avatar