Thế giới03/04/201704:44

Những em bé ở miền Tây Mosul đã được trở về với tự do sau ba năm sống dưới ách thống trị bạo tàn của IS.Theo Al Jazeera

Avatar