Quốc tế 03/04/2017 04:44

Những em bé ở miền Tây Mosul đã được trở về với tự do sau ba năm sống dưới ách thống trị bạo tàn của IS.Theo Al Jazeera

Avatar