Cộng đồng09/02/201810:42

Người phụ nữ xi nhan rẽ trái nhưng thiếu quan sát, va chạm liên tiếp với 2 ô tô rồi ngã sõng soài trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Nguồn: Thân Hoàng Chính/Otofun

Avatar