Sao 05/02/2019 11:36

Ninh Dương Lan Ngọc kể về hành trình 'chơi tới bến của gia đình trong đêm giao thừa.

Biên tập, kỹ thuật dựng: Châm Phạm

Quay phim: Hòa Phạm

Avatar
Avatar
Mai_ niê 06/02/2019 15:55
👍❤❤❤❤