Giải trí18/04/201805:34

ST 365 là người rất quan trọng đối với Ninh Dương Lan Ngọc nhưng đó không phải là yêu

Thực hiện: Châm Phạm

Nguồn: HTV2 Channel

Avatar