Xe26/11/201904:57

Tay đua Ken Block đã drift chiếc Ford F-150 qua 99 khúc cua lên đỉnh Thiên Môn Sơn tại Trung Quốc

Đ.T (Theo Carscoop | Nguồn Youtube@Hoonigan)
Avatar