Thế giới 07/08/2018 03:35

Không cần vũ khí hỗ trợ, một nhóm siêu đạo chích đã vượt qua 10 lớp an ninh, phá 100 triệu mật mã để ẵm trọn số kim cương hơn 100 triệu USD.

KO (Theo BBC, Video: AP, dicumentary 2016, CNN, AP, BFMTV)

Avatar