Các kỹ năng săn bắt cũng bao gồm nhiều kiểu dạng, từ hóm hỉnh tới nỗi khiến bạn phải bật cười đến tàn bạo rợn tóc gáy, thậm chí là cả nham hiểm khôn lường nữa

Đ.T (Tổng hợp, video: BBC Earth, Nat Geo)
Avatar
Avatar
Những loài động vật này có ở Suối Tiên.