Thời sự06/04/201710:32

TP Hà Nội vừa giao Sở Văn hóa-Thể thao nghiên cứu đặt tên đường phố theo số để phù hợp áp dụng công nghệ trong quản lý sau này. Nhiều người dân khi nghe thông tin này thì cảm thấy khá băn khoăn, vì nếu đổi tên đường phố đồng nghĩa với việc sẽ phải thay đổi giấy tờ, thủ tục hành chính có liên quan. Tuy nhiên, thực tế thì việc đặt tên phố theo số sẽ chỉ áp dụng cho những con đường mới.Theo VTC14

Avatar
Avatar
Chỉ nên đặt tên các danh nhân trên trục đuờng chính, còn lại nên đặt thên theo số thì mới khoa học. Hiện nay việc tìm địa chỉ, đặc biệt các du khách từ xa đến thật là khó khăn như vào bát trận đồ. Hãy mạnh dạn thực hiện ngay, càng để lâu càng khó.