Thế giới06/11/201705:07

Đó là những tuyến đường sắt cheo leo, hiểm trở, vượt qua biển lớn, treo mình trên vách đá hoặc lúc nào cũng phải oằn mình chứa lượng hành khách gấp nhiều lần cho phép. Đường sắt - phương tiện di chuyển công cộng được coi là an toàn nhất hành tinh có đôi khi lại là những chuyến đi kinh hoàng cướp đi mạng sống của hàng chục nghìn người.Video: Facts Factory

Avatar
Avatar
Coi mà như đi ấy!!!!(đã nghẻo) 😖😖😖😖😫😱😱😨😨😵😵