Những thói quen tưởng vô hại nhưng có thể gây mù lòa

Đi bơi, chuốt mi hay nhỏ mắt... nếu không cẩn thận đều có thể gây nguy hại cho đôi mắt của chúng ta.

Theo: DM, Video: VTC, ipsy Makeup Tips, Alces Carotenoids: Lutein & Hydrogen water, Nguồn: WatchMojo.com, The Science Asylum, Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>