Sức khỏe30/09/201808:00

Đi bơi, chuốt mi hay nhỏ mắt... nếu không cẩn thận đều có thể gây nguy hại cho đôi mắt của chúng ta.

Theo: DM, Video: VTC, ipsy Makeup Tips, Alces Carotenoids: Lutein & Hydrogen water, Nguồn: WatchMojo.com, The Science Asylum, Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust

Avatar