Những quan niệm sai lầm về tình dục an toàn

Quan hệ tình dục không an toàn có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tăng nguy cơ mang thai.

KO (Video: Kev Klopper, Royalty Free Stock Footage, EXPRESS, Jeremy Daly Photography & Videography)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>