Thế giới05/08/201808:00

Đây là những nhà sáng chế đi tiên phong của nhân loại, sáng tạo ra các sản phẩm tiên tiến, nhưng đáng tiếc, lại thiệt mạng bởi chính 'đứa con' mà chính họ sinh ra.

Q.N (Video: Titanicstories, Jay Leno's Garage, Otto Lilienthal's First Film, Youtuve@igottapotty95 , Titanic Movie...)
Avatar