Sức khỏe25/01/202106:30

Hơn một nửa trong số chúng ta đều dành hơn 6 giờ mỗi ngày để ngồi yên tại một vị trí. Điều này có thể dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng khó có thể lường tới. Ngồi lâu có thể ảnh hưởng ngắn hạn hoặc lâu dài đến sức khỏe và cơ thể của con người, thậm chí có thể gây chết người.

M.B (Theo Natural Ways)

Avatar