Thế giới 08/10/2018 07:37

Xuất phát từ chỗ thiếu phương tiện đánh bắt, giờ đây những cây cọc để ngồi câu cá lại trở thành một nét văn hóa độc đáo của ngư dân nơi đây.

Hoài Thu (Nguồn: Great Big Story)

Avatar