Phim29/08/201808:30

Với tính cách nhanh nhẹn và hoạt ngôn, Ngụy Anh Lạc từng nhiều lần khiến vua Càn Long phải 'cứng họng' trong phim Diên Hi Công Lược, điều mà từ hoàng hậu đến các văn võ bá quan đều không ai dám làm!

Nguyễn Luyên (Video: VTV16.com; phim Diên Hi Công Lược)

Avatar