Thời sự08/03/202106:33

Những mũi tiêm đầu tiên bắt đầu lúc 8h sáng. Gần 300 nhân viên y tế, những người trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 sẽ là những người đầu tiên được tiêm trong đợt này.

Đình Hiếu - Xuân Minh

Avatar