Đời sống 02/02/2019 08:30

Tại Hà Nội có những phiên chợ đã tồn tại hàng chục thậm chí hơn trăm năm và trở thành nét độc đáo riêng có của ngày Tết Hà thành như chợ hoa Hàng Lược, Hàng Mã, chợ lá dong Trần Quý Cáp...

Linh Trang - Anh Phú

Avatar