Thế giới09/05/201905:48

Ngày 9/5/2019, lễ duyệt binh kỷ niệm 74 năm ngày chiến thắng phát xít đã diễn ra tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga. Lễ duyệt binh này còn được gọi là lễ duyệt binh Ngày Chiến Thắng. Năm nay, có hơn 13.000 quân nhân và hàng trăm khí tài quân sự tham gia trong lễ duyệt binh.

Video: News China

Avatar