Sao 21/09/2017 10:16

Trong chương trình, Nhung Gumiho đã bị ngất sau khi đứng hơn một tiếng dưới trời nắng.Nguồn QPVN

Avatar