Quốc tế 12/01/2017 10:00

Tắc đường cũng là 1 vấn đề nan giải ở nhiều nơi trên thế giới. Để giải quyết vấn đề này, các nước đã phải đưa ra nhiều giải pháp chống tắc đường, và trong đó cũng có những giải pháp khá độc và lạ. Chúng ta hy vọng, Hà Nội sẽ không áp dụng biện áp nào trong số này.Theo VTC14

Avatar