Thế giới 24/12/2019 04:07

Trên máy bay, có những điều rất nhỏ bạn không để ý, nhưng đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn bay cho các hành khách. Cánh cửa toilet với bí mật ẩn dấu sau tấm biển'toilet' cũng là một trong số đó.

Q.N (Theo Tech Insider)

Avatar