Thế giới10/04/201911:15

Một phần trong công việc của Chủ tịch Hạ viện là kêu gào yêu cầu các phe đối lập 'trật tự', Hoàng gia Anh chưa bao giờ đặt chân đến Hạ viện trong gần 400 năm qua là một số ví dụ về những điều kỳ lạ, và cũng là truyền thống riêng có ở Quốc hội Anh.

Q.N (Video: BBC)

Avatar