Thời sự28/09/201710:07

Chiến thắng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay thuộc về ông trâu số 20 của nghệ nhân Lưu Đình Tới, đến từ phường Vạn Hương. Nhiều người nhận xét, trâu vô địch năm nay thực sự và một đấu sĩ kiên cường, và có nhiều điều đặc biệtTheo VTC14

Avatar
Avatar
Văn hóa gì, đây là trò kinh doanh siêu lợi nhuận và man rợ nhất.