Thế giới 22/10/2018 05:37

Sự cô lập, địa hình, địa chất, khí hậu khắc nghiệt và nhiều điều riêng biệt biến những nơi này như ở hành tinh khác.

Theo: National Geographic, Video: wacarlton, Aramark Leisure, Emeric's Timelapse, National Geographic, Maciej Winiarczyk
 

Avatar
Avatar
ptn 24/11/2019 17:36
Sự cô lập, địa hình, địa chất, khí hậu khắc nghiệt và nhiều điều riêng biệt biến những nơi này như ở hành tinh khác.