Thế giới03/01/201910:24

Xe tự lái, trang phục cung cấp năng lượng hay máy in 3D xây nhà... là ba trong số rất nhiều công nghệ tưởng như xa vời nhưng sẽ được đưa vào áp dụng vào thực tế trong năm 2019.

Theo The Economist, Apis Cor, Waymo...

Avatar