Thế giới04/06/201911:42

Quốc yến tại điện Buckingham mà Nữ hoàng Anh dành cho Tổng thống Mỹ, phu nhân và phái đoàn sử dụng bộ đồ bạc từ đầu những năm 1800, gồm khoảng 4000 vật dụng. Thực đơn gồm 4 món sang trọng bậc nhất và các vị khách đều là dòng dõi 'trâm anh thế phiệt'.

Q.N (Video: Euro News, Fox News)

Avatar