Thế giới07/11/201809:00

Trái Đất quay quanh trục của mình theo hướng từ Tây sang Đông là điều ai ai cũng biết. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu giờ đây hành tinh của chúng ta đảo chiều quay? Mọi chuyện không đơn giản chỉ dừng lại là hướng gió thay đổi...

Video: Tech Insider
Avatar
Avatar
Chẳng có gì là lạ. Từ trước tới nay ăn vào thứ gì thì nôn ngược ra theo trình tự.