Đời sống 06/07/2018 02:07

Miền Bắc đang phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ 37-38%. Vậy làm sao để vừa tiết kiệm hóa đơn tiền điện vừa không ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình

Lộc Phạm

Avatar