Giới trẻ 07/10/2019 11:42

Hằng kể, trước kia mình cũng hay khóc vì tủi phận nhưng giờ cô đã biết vượt qua những điều mà trước đây tưởng chừng không làm nổi.

Hải Sâm

Avatar