Quốc tế 21/06/2018 11:13

Người dân nơi đây tin rằng, việc cắt tỉa ruộng lúa thành các tác phẩm nghệ thuật sẽ giúp cho mùa lúa năm sau được bội thu hơn.

Đ.T (Nguồn RT)
Avatar